|

Umowy KSOW podpisane!

Umowy z partnerami podpisała w dniu 26 lipca br. członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Szkolenia, warsztaty, olimpiady, wyjazdy studyjne – znamy 23 partnerów KSOW. Na realizację projektów przeznaczony zostanie ponad 1 mln zł.

Od lat samorząd województwa mazowieckiego podejmuje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich zarówno finansowych ze środków własnych, jak i unijnych. Efekty tych działań widoczne są praktycznie w każdej wsi na Mazowszu. Nie chodzi tu tylko o projekty inwestycyjne, ale także o aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich do jeszcze większego działania na rzecz ich małych ojczyzn. Dziś podpisujemy 23 umowy na realizację różnego rodzaju projektów. Są wśród nich zarówno warsztaty rękodzieła, wyjazdy studyjne czy olimpiady wiedzy rolniczej – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

W tym roku zgłoszonych zostało 50 projektów na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. Ostatecznie do realizacji wybrane zostały 23 działania zgłoszone przez: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie (7); lokalne grupy działania i lokalne organizacje turystyczne (5); samorządy gminne i powiatowe (6); Mazowiecką Izbę Rolniczą, Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, Polską Federację Ziemniaka, Związek Młodzieży Wiejskiej i Fundację „Teraz Mazowsze” (po jednej). Ich realizacja pochłonie ponad 1  mln zł.

Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej

Lp.Nazwa Partnera KSOWTytuł operacjiKwota rekomendowanego finansowania
1LGD Natura i KulturaSzkolenia wyjazdowe LGD - szansą między terytorialnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich

19 500,00 zł

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Lp.Nazwa Partnera KSOWTytuł operacjiKwota rekomendowanego finansowania
1Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieXXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej14 207,20 zł
2Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieKiszenie warzyw jako wzbogacenie oferty i poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw żywności od pola do stołu32 970,74 zł
3Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieTradycyjne metody wypieku chleba w kuchni rolnika37 135,79 zł
4Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny BuguDobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń - wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego33 100,75 zł
5Lokalna Organizacja Turystyczna "Lot nad Bugiem"Dobre praktyki w sprzedaży żywności lokalnej38 927,11 zł
6Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"Rozwój terenów wiejskich w oparciu o zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe 33 570,00 zł
7Polska Federacja ZiemniakaIntegracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia łańcucha dostaw67 000,00 zł
8Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieMałe przetwórstwo szansą na lokalny rozwój 35 855,80 zł
9Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieZioła wokół nas - innowacje w zielarstwie - wyjazd studyjny50 401,96 zł
10Powiat płockiUpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego16 543,50 zł
11Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieEnoturystyka jako innowacyjna szansa rozwoju obszarów wiejskich - dobre praktyki na przykładzie regionu winiarskiego w Polsce - wyjazd studyjny70 535,50 zł
12Związek Młodzieży WiejskiejEnergia do działania dla młodych rolników91 628,80 zł
13Mazowiecka Izba RolniczaKreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych67 074,45 zł

Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

Lp.Nazwa Partnera KSOWTytuł operacjiKwota rekomendowanego finansowania
1Gmina OsieckWarsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck10 600,00 zł
2Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w WarszawieOlimpiada Wiedzy Rolniczej13 924,36 zł
3Gmina StanisławówDobre praktyki dla rozwoju55 963,80 zł
4Gmina KlembówWyjazd studyjny lokalnych liderów z gminy Klembów29 938,20 zł
5Zielone Mosty NarwiSmart villages instrumentem rozwoju lokalnego 53 758,00 zł

Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Lp.Nazwa Partnera KSOWTytuł operacjiKwota rekomendowanego finansowania
1Mazowiecka Regionalna Organizacja TurystycznaTradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji186 000,00 zł
2Miasto i Gmina SerockRóżnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich26 000,00 zł
3Fundacja "TERAZ MAZOWSZE"Mazowiecka wieś. Atlas możliwości - paszport do sukcesu 43 195,00 zł
4Powiat płockiŚrodowisko przyrodnicze powiatu płockiego31 432,00 zł