|

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

obrazek dekoracyjny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zadanie pn. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Terminy składania wniosków: 13 marca–3 kwietnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 7 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanymi na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym zamieszczonym poniżej.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie. Zgłoszeń należy dokonywać od 13 marca do 3 kwietnia 2023 r. na zamieszczonym formularzu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska, tel.: (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216

Szkolenie dla organizacji pozarządowych 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym procesu wnioskowania o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Celem szkolenia jest wsparcie Państwa w poprawnym składaniu wniosków i wymaganych dokumentów.

Szkolenie będzie odbywać się w formule online i będzie prowadzone przez pracowników merytorycznych realizujących zadanie.

W celu potwierdzenia chęci udziału w wydarzeniu należy do 28.02.2023 r. wypełnić ankietę.   Obowiązuje 1 zgłoszenie dla jednej organizacji.

Po zebraniu danych zostaną do Państwa przesłane informacje o terminie i sposobie podłączenia się do szkolenia online. Przewidywany termin szkolenia to I połowa marca 2023 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel.: 22 59 79 151, 22 59 79 216, 22 59 79 615.

Dokumenty:

Uchwała nr 210/384/23  z 7 lutego 2023 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Źródło: mazovia.pl