|

Wyjazd studyjny „LGD Natura i Kultura” do LGD Nasze Bieszczady

„LGD Natura i Kultura” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wizyta studyjna szansą międzyregionalnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich”.

Termin wyjazdu: 30.08-1.09.2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie „LGD Natura i Kultura”.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 18.

Zgłoszenia należy dokonać do 16 sierpnia 2023 roku do godziny 12.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do „LGD Natura i Kultura”, ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna lub przesłanie formularza na adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl.

Cel operacji

Celem operacji jest organizacja trzydniowej wizyty studyjnej do LGD Nasze Bieszczady  dla 18 osób z obszaru LGD Natura i Kultura reprezentujących sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Podczas wizyty odbędzie się co najmniej 6 wizyt u beneficjentów środków unijnych oraz konferencja z udziałem przedstawicieli LGD Nasze Bieszczady w celu wymiany doświadczeń, wzmocnienia i wykorzystania potencjału liderów i lokalnej społeczności oraz nawiązania międzyregionalnej współpracy.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • realizacja projektów grantowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • funkcjonowanie LGD oraz przygotowanie do nowej perspektywy finansowej,
  • możliwość nawiązania współpracy i kierunki działania,
  • kojarzenie organizacji pozarządowych do realizacji wspólnych projektów partnerskich.

Przewidywane efekty

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie grupy w zakresie: rozwoju obszarów wiejskich, włączenia społecznego, aktywizacji mieszkańców, nawiązania współpracy międzyregionalnej oraz wzmocnienia świadomości do wykorzystania potencjału i utworzenia nowych miejsc pracy.

Źródło: „LGD Natura i Kultura”