|

Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na październikowy wyjazd studyjny.

Termin wyjazdu: 4-6 października 2023 roku.

Operacja polega na organizacji krajowego wyjazdu studyjnego dla członków LGD Razem dla Rozwoju do LGD Żuławska Lokalna Grupa Działania oraz LGD LGR Kaszuby. Organizacja wizyty studyjnej do LGD Żuławska Lokalna Grupa Działania oraz LGD LGR Kaszuby, służy wymianie doświadczeń, nawiązaniu współpracy i podniesieniu poziomu wiedzy 20 osób uczestników wyjazdów w zakresie aktywności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z organizacjami realizującą projekty finansowane z różnych środków unijnych i krajowych. Dzięki wizytacji na miejscu uczestnicy wyjazdu mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z dobrymi praktykami projektów wdrożonymi i funkcjonującymi w innych regionach kraju. Zastosowanie tej formy operacji umożliwi osiągnięcie zakładanych efektów operacji jakim jest międzyterytorialna współpraca społeczno-gospodarcza i wymiana doświadczeń członków LGD Razem dla Rozwoju.

W programie m.in.:

  • spotkanie z przedstawicielami Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kaszuby oraz Fundacji KOOPERATYWA ŻUŁAWSKA EKO-BOX;
  • wizytacja dobrych praktyk zrealizowanych przez ww. LGD, w tym: Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim. 

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona i wynosi 20. 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, połowa uczestników wyjazdu studyjnego to osoby poniżej 35 roku życia.

Zgłoszenia należy dokonać do 5 września 2023 roku, do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: poczta@razem-dla-rozwoju.pl lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, ul. Rębowska 52, lok 3, 4, 6, 09-450 Wyszogród.

Cel operacji

Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej do Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, która ma służyć wymianie doświadczeń, nawiązaniu współpracy i podniesieniu poziomu wiedzy 20 osób uczestników wyjazdów w zakresie aktywności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przewidywane efekty

Wzrost wiedzy i wymiana doświadczeń członków LGD Razem dla Rozwoju w zakresie aktywności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie aktywności członków LGD Razem dla Rozwoju na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym podejmowania współpracy międzyterytorialnej i  implementowaniu dobrych praktyk rozwoju na teren działalności LGD.


PLIKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia
Rozmiar pliku: 131 KB
POBIERZ DOC