|

Ziołowa ścieżka edukacyjna

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zakończyło realizację  warsztatów

pn. „Ziołowa ścieżka edukacyjna – urządzanie ziołowych ogrodów na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty zosłały przeprowadzone w okresie od lipca do sierpnia 2023 roku na terenie 16 gmin z województwa mazowieckiego należących do obszaru LGD, tj.

 1.  10 lipca - Gmina Huszlew,
 2. 12 lipca - Gmina Olszanka,
 3. 13 lipca - Gmina Stara Kornica,
 4. 17 lipca - Gmina Łosice,
 5. 18 lipca - Gmina Przesmyki,
 6. 19 lipca - Gmina Korczew,
 7. 20 lipca - Gmina Paprotnia,
 8. 21 lipca - Gmina Sarnaki,
 9. 22 lipca - Gmina Sokołów Podlaski,
 10. 24 lipca - Gmina Repki,
 11. 25 lipca - Gmina Ceranów,
 12. 26 lipca - Gmina Kosów Lacki,
 13. 31 lipca - Gmina Platerów,
 14. 01 sierpnia - Gmina Sterdyń,
 15. 04 sierpnia - Gmina Jabłonna Lacka,
 16. 07 sierpnia - Gmina Sabnie.

 W warsztatach wzięło udział  308 osób.

Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat ziół i ich zastosowania w życiu człowieka, poszerzenie wiedzy na temat zwierząt i ptaków w naszych przydomowych ogrodach, zdobycie umiejętności tworzenia miejsc edukacji dla społeczności lokalnej, nabycie umiejętności zagospodarowania przestrzeni ogrodowej w postaci ścieżki edukacyjnej, poznanie edukacyjnego i ekologicznego aspektu tworzenia ścieżki edukacyjnej.

W ramach projektu zostały przeprowadzone jednogodzinne warsztaty teoretyczne dla uczestników z zakresu wykorzystania ziół oraz ich pielęgnacji, zwierząt i ptaków  w ogrodzie oraz  siedmiogodzinne warsztaty praktyczne podczas których uczestnicy mieli możliwość nauki tworzenia ogrodów ziołowych.

Dodatkowo przedstawiciel gminy Drohiczyn odpowiedzialny za zagospodarowanie terenów zielonych w każdej gminie omówił prezentację dotyczącą dobrych praktyk w zakresie nasadzeń zieleni, tworzenia ogrodów kieszonkowych współgrających z architekturą krajobrazu wsi nadbużańskich na przykładzie projektów realizowanych w gminie Drohiczyn. Po przeprowadzonych warsztatach, każdy uczestnik otrzymał poradnik „Uprawa, pielęgnacja, zbieranie, suszenie, zastosowanie ziół”, oraz prezentację „Nasadzenia zieleni na przykładach realizowanych projektów”.

Przeprowadzone warsztaty były okazją do przeszkolenia mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie urządzania ziołowych ogrodów, co przyczyni się do kultywowania tradycji oraz upowszechniania wiedzy w zakresie ziół i lokalnych tradycji ziołolecznictwa, które są dziedzictwem kulturowym wsi nadbużańskich. Operacja przyczyniła się do aktywizacji i włączenia ludzi młodych w podejmowanie  działań, zachęciła ich do angażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uświadomiła również mieszkańcom, iż olbrzymi potencjał regionu tj. środowisko naturalne, tradycja, historia, dziedzictwo kulturowe wsi mogą być w sposób racjonalny wykorzystane do tego, żeby w godniejszych warunkach mieszkać na wsi.