18. radiowa audycja WIEŚci z Mazowsza

a w niej środki UE w okresie programowania 2021-2027, konkurs „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” oraz szkolenia dla przedstawicieli NGO’s