8. wydanie prasowe z cyklu WIEŚci z Mazowsza

A w nim znajdziecie Państwo:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i program Leader w 2021 roku;

- nabór wniosków na 2022 r. o dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

- nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w typie dotyczącym scalania gruntów;

- największy budżet w historii Mazowsza, a w nim Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw;

- Nowa Wspólna Polityka Rolna zatwierdzona.

Wydanie prasowe do pobrania poniżej!

PLIKI DO POBRANIA