|

Gmina Stanisławów realizuje operacje pn. "Dobre praktyki dla rozwoju"

obrazek dekoracyjny

Termin wyjazdu: 12-14 września 2022.

Gmina Stanisławów organizuje wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki dla rozwoju” realizowany w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na obszarze Gminy Stanisławów, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Gminy Stanisławów, należące do stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu Gminy  lub są przedstawicielami partnera (LGD Ziemi Mińskiej - przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji).

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub przesyłanie formularza na adres e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl.


PLIKI DO POBRANIA