|

Doceńmy kobiety – rusza konkurs dla liderek wiejskich

Są ambitne, kreatywne i wielozadaniowe. Mają w sobie mnóstwo empatii i działają z zaangażowaniem. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” to konkurs organizowany właśnie z myślą o takich kobietach. Nabór trwa, a zgłoszenia można przesyłać do 29 lipca br.

W ubiegłych latach do konkursu zgłosiła się ponad setka Pań, aktywnych działaczek lokalnych, sołtysek, radnych, strażaczek OSP czy szefowych Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej to właśnie kobiety angażują się w życie społeczne swoich wspólnot zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik – W tym konkursie nagradzamy panie, które aktywnie działają na rzecz innych i przyczyniają się do rozwoju swoich „małych ojczyzn”. W sumie w poprzednich edycjach nagrodzonych zostało około pięćdziesiąt uczestniczek –  wylicza.

W zeszłym roku konkurs wygrała pani Renata Klaus z Goszczyna (pow. grójecki),  a kolejne miejsca zajęły panie Judyta Olszewska z miejscowości Żebry-Wierzchlas (pow. ostrołęcki) oraz Justyna Nowacka z Cieksyna (pow. nowodworski). Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, jak ważna jest rola kobiet w samorządzie wiejskim, kołach gospodyń, stowarzyszeniach czy lokalnych grupachPotrafią patrzeć szerzej na wiele spraw i dlatego mają nad mężczyznami przewagę. Są wszechstronne, mogą robić kilka rzeczy jednocześnie i mają w sobie sporo empatii. Bywają również dobrymi partnerkami negocjacyjnymi. Gorąco zachęcam wszystkie lokalne działaczki do wzięcia udziału w konkursie. Doceniajmy się – podsumowuje.

Kobiety rządzą polską wsią

Mazowszanki angażują się w działalność lokalnych organizacji takich, jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy grupy działania. Coraz chętniej i częściej zasiadają także w fotelach sołtysów czy zostają radnymi. Zaangażowanie w instytucje samorządu wiejskiego stanowiło niegdyś domenę mężczyzn. W XX wieku odsetek kobiet w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 r. był już niemal trzykrotnie większy, a według danych GUS w 2021 r. na Mazowszu było 7285 sołtysów, z czego aż 3271 to kobiety, co stanowi niemal połowę! Panie udowadniają, że bardzo dobrze radzą sobie w tej roli. Są przedsiębiorcze, wyróżniają się sporą energią i charyzmą. Aktywizują mieszkańców, potrafią innych zmobilizować i przekonać do aktywnego udziału w realizowanych przedsięwzięciach. Aby docenić lokalne liderki, co roku organizowany jest jeden z konkursów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że  to wyjątkowy, bo wyłącznie kobiecy konkurs – W skład komisji oceniającej wchodzą tylko panie w tym również liderki z lat ubiegłych. Kobiety są bardziej wrażliwe na potrzeby społeczne, wzbudzają zaufanie i spajają społeczności lokalne, a nasze laureatki są naprawdę wyjątkowe, bo nagrody w konkursie przeznaczają na potrzeby swoich środowisk wskazując komu i na co przelewać środki finansowe. Są to więc liderki z prawdziwego zdarzenia – dodaje.

Zasady konkursu

Uczestniczki będą rywalizować w dwóch etapach. Najpierw oceniane będą zgłoszenia wraz z opisem osiągnięć oraz dołączonymi przynajmniej dwiema rekomendacjami od organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania czy samorządów. Kolejny etap to prezentacja indywidualna, podczas której liderki będą musiały także wykazać się wiedzą o Mazowszu i o programach PROW i KSOW.

Nagrody

Dla najlepszych liderek i ich organizacji przygotowano szereg nagród o łącznej wartości do 30 tys. zł Za I miejsce przewidziano – 7,5 tys. zł, za II miejsce – 5 tys. zł, a za III miejsce – 2,5 tys. zł. Kwoty obejmują nagrodę rzeczową do 750 zł oraz nagrodę finansową. Natomiast osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe do 750 zł.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl  w terminie do dnia 29 lipca br. Listę laureatek poznamy najpóźniej do 28 października.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl