|

Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW zaprasza Państwa do zapoznania się z treścią publikacji autorstwa dr Natalii Bartkowiak-Bakun pn. Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Publikacja powstala w ramach ww. operacji , na podstawie umowy z dnia 20.07.2022 roku podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).

Celem podjętych w ramach operacji badań było rozpoznanie roli wybranych instytucji (gmin) w procesie realizacji zadań rozwoju lokalnego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Efektem realizacji operacji jest książka. Książka jest odpowiedzią na potrzebę zrozumienia zjawisk i procesów oddziałujących na realizację zadań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego, jego roli, możliwości i ograniczeń wpływających na powodzenie realizacji wytyczonych zadań i przedsięwzięć.

Zawarte analizy i wnioski mogą być wykorzystane przez administrację rządową, jak i regionalne i lokalne samorządy do podjęcia nie tylko diagnozy sytuacji, ale także jako instrument wzmocnienia procesu planowania czy projektowania zadań rozwoju.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią otrzymanych wyników badań zawartych w książce.

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu