|

KGW jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Wsi pełnej potencjału, innowacji i współpracy – to właśnie taki obraz stara się kreować  projekt pn. "Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)".

Projekt został zrealizowany przez partnera KSOW - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W ramach tego przedsięwzięcia powstała broszura "Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej", która stanowi niezwykle cenny przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) jak Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej, oferując kompleksowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych związanych z sieciowaniem KGW oraz zawiązywaniem partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego.

Dlaczego warto zapoznać się z przewodnikiem?

  1. Pełna Wiedza Praktyczna: Przewodnik dostarcza praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego funkcjonowania KGW i przedsiębiorczych inicjatyw na wsi. Zawiera informacje na temat aktualnych przepisów prawnych, procedur administracyjnych oraz struktur organizacyjnych, co umożliwia precyzyjne i efektywne działanie.

  2. Wsparcie dla Innowacji: W kontekście dynamicznie rozwijającej się przedsiębiorczości wiejskiej, przewodnik stanowi cenne narzędzie wspierające innowacyjne pomysły i przedsięwzięcia. Odkryj, jakie możliwości kryją się w partnerstwach międzysektorowych, które mogą przyspieszyć rozwój społeczności wiejskich.

  3. Skrzyżowanie Działań KGW i KPW: Dzięki przewodnikowi KGW mogą odkryć wspólne obszary działań z Kreatorami Przedsiębiorczości Wiejskiej. To unikalna szansa na stworzenie synergii i wspólnego rozwoju przedsiębiorstw wiejskich.

  4. Podniesienie Efektywności i Potencjału: Broń się w wiedzę, która pozwoli Ci zwiększyć efektywność działań KGW, maksymalnie wykorzystać potencjał społeczności wiejskich oraz skoordynować wysiłki w dynamicznym rozwoju organizacji kobiecych na wsi.

Oczekiwane Efekty Działania:

  • Rozwój Społeczności Wiejskich: Przewodnik jest kluczem do rozwoju społeczności wiejskich, wspierając budowanie trwałych relacji, sieci partnerskich i zrównoważonego rozwoju.
  • Wsparcie Działań Kobiecych Organizacji: KGW są sercem społeczności wiejskich, a przewodnik dostarcza im narzędzi do efektywnego działania, rozwijania potencjału i tworzenia trwałych inicjatyw.
  • Kreowanie Nowoczesnego Klastra Społecznego: Poprzez promowanie partnerstw międzysektorowych i efektywnego sieciowania, przewodnik wspiera tworzenie nowoczesnego klastra społecznego, gotowego na wyzwania XXI wieku.

Zachęcamy wszystkie KGW o do sięgnięcia po przewodnik "Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej". Odkryjcie w nim potencjał, jaki tkwi w sieciowaniu, partnerstwach i współpracy międzysektorowej.

Życzymy owocnej lektury oraz nieustającego sukcesu w podejmowaniu działań, które przyczynią się do zwiększenia efektywności, potencjału i skoordynowania działalności organizacji kobiecych na wsi - tak ważnych dla rozwoju społeczności wiejskich.

źródło: KSOW+