|

Kół Gospodyń Wiejskich przybywa!

Na mapach Polski gminnej, powiatowej i regionalnej z dnia na dzień przybywa Kół Gospodyń Wiejskich.

Reaktywują się te, których historia sięga kilkudziesięciu lat wstecz, powstają nowe, a każde niesie siłę i wiedzę lokalnych społeczności. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich corocznie proponuje KGW kolejne edycje systemów dotacji, wsparcia, promocji i współpracy. Ciesząc się z każdej formy współpracy i spotkania i mocno kibicując wszystkim KGW z terenu województwa mazowieckiego. Warto zakładać i prowadzić KGW. Warto śledzić informacje, sięgać po przeróżne formy dofinansowania i na bieżąco współpracować z Samorządem Województwa Mazowieckiego!

Jak założyć Koło Gospodyń Wiejskich?

https://kolagospodynwiejskich.org/bazawiedzy-kgw/

Gdzie szukać informacji o programach wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego?

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/pieniadze-do-wziecia/programy-wsparcia-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Gdzie szukać informacji o propozycjach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla KGW?

https://mazowieckie.ksow.pl/konkursy-ksow