|

LGD Zielone Mosty Narwi zrealizowała operację pt. „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego"

Źródło: Zielone Mosty Narwi, logo LGD

Operacja obejmowała realizację wyjazdu studyjnego do Poznania w dniach 4-7 października 2022 r.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi oraz poszerzenie ich wiedzy na temat dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację jednego wyjazdu studyjnego do Poznania dla 30 osób.

W wyjeździe wzięło udział 30 osób, w tym: członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, (tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Nasielsk, Pomiechówek, Rząśnik, Wyszków), które współpracują z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie zielonemostynarwi.pl.

Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili przystań „Oaza Racot” w Racocie oraz miejsce sportowo-rekreacyjne w Lubiniu. Drugi dzień wyjazdu uczestnicy spędzili w Pleszewie, gdzie spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew oraz pracownikami Wydziału Rozwoju i Analiz. Zwiedzili Zajezdnię Kultury, poznali Ideę Miasto 15, obserwowali ekologiczne rozwiązania zastosowane w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Trzeciego dnia wyjazdu odwiedzili zrewitalizowany Stary Bar w Chludowie, miejsce integracji społecznej w Pruścu, halę widowiskowo-sportową w Ryczywole oraz spotkali się z członkami lokalnego stowarzyszenia Aktywni Razem w miejscowości Ludomy. Ostatni dzień wyjazdu poświęcony był wizycie w Łuszczanowie oraz Jarocinie, gdzie uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanymi inicjatywami SMART. Ponadto podczas wyjazdu uczestnicy brali udział w sesjach szkoleniowych dotyczących koncepcji Smart villages prowadzonych przez Sławomira Kalinowskiego, profesora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Z całą pewnością realizacja operacji pn.: „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego” przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, a wiedza zdobyta podczas wyjazdu studyjnego będzie podstawą do rozwoju obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.