|

Mamy WPR!

Parlament Europejski zatwierdził nową unijną politykę rolną. Dzięki reformie, wspólna polityka rolna będzie bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza, bardziej elastyczna i przejrzysta. Rolnicy będą musieli postawić na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska.

Jej zatwierdzeniem szczególnie zainteresowane powinny być osoby młode, prowadzące małe gospodarstwa — do nich trafi co najmniej 13 % płatności bezpośrednich — 10 % dla średnich i małych gospodarstw, 3 % dla młodych rolników i rolniczek.

Zatwierdzając reformę WPR, gwarantujemy bezpieczeństwo planowania nie tylko państwom członkowskim, ale przede wszystkim naszym europejskim rolnikom. Zadbaliśmy o to, by ta WPR była bardziej zrównoważona, przejrzysta i przewidywalna. Nowy model realizacji zmniejszy biurokratyczne obciążenia rolników związane z polityką rolną. Nasze dzisiejsze głosowanie pokazało, że chcemy chronić i promować rodzinne gospodarstwa rolne, ludzi, którzy utrzymują i zachowują nasz krajobraz kulturowy.

Peter Jahr (PPE, DE), Sprawozdawca dla rozporządzenia o planach strategicznych

W prowadzonych negocjacjach, europosłowie podkreślali rolę jaką odgrywać będą dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej:

  • wzmocnienie bioróżnorodności;
  • zgodność z unijnymi przepisami;
  • zobowiązania środowiskowo-klimatyczne.

Są to kluczowe aspekty Wspólnej Polityki Rolnej, która zacznie obowiązywać od 2023 roku.

Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35 % budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25 % płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne.

To bardzo ważna reforma i to jest bardzo dobry dzień dla polskich rolników, dla europejskich rolników. Mamy WPR, będzie ona kontynuowana, a to wcale nie było takie pewne. (…) Udało się osiągnąć najlepszy możliwy politycznie kompromis w sprawie tej reformy. Skorzystają na niej przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa, które dostaną większą pomoc.  

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa

Po więcej informacji zapraszamy do jej źródła: strony Parlamentu Europejskiego.

Źródło: ww.ksow.pl