|

Nabór wniosków o dotacje ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dawny FOGR)

Nabór wniosków na 2022 r. o dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie trwać od 1 do 30 grudnia 2021 r.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że nabór wniosków na 2022 r. o dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie trwać od 1 do 30 grudnia 2021 r. Do uczestnictwa w naborze uprawnione są gminy i powiaty województwa mazowieckiego.

Informujemy iż wnioski na rok 2022 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Witkac.pl

Link dostępowy do naboru.

Dopóki wnioskodawca nie skorzysta z powyższego linku, odszukanie naboru w systemie będzie niemożliwe. Przed zalogowaniem link dostępowy przeniesie Państwa do strony rejestracji nowego konta. Jeżeli link zostanie użyty przez użytkownika, który jest już zalogowany, zostanie on przeniesiony bezpośrednio do naboru, co umożliwi rozpoczęcie pracy nad wnioskiem. System zapamięta, że dany użytkownik otrzymał już dostęp do naboru – wystarczy jednorazowe użycie linku dostępowego po zalogowaniu.

Wraz z niniejszym komunikatem przekazujemy Państwu instrukcję korzystania z systemu

W załączonej instrukcji znajdziecie Państwo przede wszystkim informacje dotyczące zakładania konta w systemie, wyszukania właściwego naboru oraz informacje dotyczące tworzenia i składania wniosków. W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z pracownikami Departamentu. Lista pracowników przypisanych do konkretnych powiatów została zamieszczona na pierwszej stronie instrukcji.

Pliki do pobrania: