|

Nowy wzór umowy do PREMII (LEADER 19.2)

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wzór ww. formularza uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki:

  1. Umowa o przyznanie pomocy (wersja 5z)
  2. Załącznik nr 1 – Biznesplan
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych
  4. Załącznik nr 3 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;
  6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
  7. Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
  8. Aneks do Umowy

Do pobrania:

Umowa wraz z załącznikami