|

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

W dniu 3 grudnia br. ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Wnioski należy składać, do 16 urzędów marszałkowskich, w terminie od 4 do 22 stycznia 2021 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.