|

Zapraszamy na wyjazd studyjny!

fot. Logo LGD Zielone Mosty Narwi

LGD Zielone Mosty Narwi rozpoczyna realizację operacji pn. „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich”.

Operacja pn.: „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich”  ma na celu zorganizowanie trzydniowego wyjazdu studyjnego do Białegostoku dla 26 osób z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi w zakresie poszerzenia wiedzy uczestników na temat identyfikacji i promocji produktu lokalnego oraz jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wyjazd studyjny kierujemy do członków LGD Zielone Mosty Narwi, lokalnych liderów, osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorców, pracowników Biura oraz przedstawicieli Partnera.

Termin wyjazdu: 05-07.07.2023 r.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Efektem projektu będzie:

  • podniesienie poziomu wiedzy 26 osób w zakresie wykorzystania produktu lokalnego;
  • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich do działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Zgłoszenia należy dokonać do 21 czerwca 2023 r. do godziny 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na www.zielonemostynarwi.pl.

Żródło: LGD Zielone Mosty Narwi


PLIKI DO POBRANIA