|

[PROW] Aktualizacja instrukcji WoPP i WoP dla operacji typu „Scalanie gruntów”

Informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy, że od dnia 9 marca 2022 roku obowiązuje:

- nowa instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów”(3z),

- nowa instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność dla operacji typu „Scalanie gruntów”(3z)