|

Relacja z cyklu szkoleń organizowanego przez Powiat Płocki

Z końcem września Powiat Płocki zakończył realizację operację pn. „Szkolenie lokalnej społeczności na obszarach wiejskich” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Cykl szkoleń realizowano w okresie od 20 do 28 września 2021r.

Spotkania odbyły się na terenie Gmin Słupno, Bulkowo, Bielsk i Drobin. Dostęp do szkoleń miały wszystkie osoby chętne z terenu województwa mazowieckiego. Łącznie wzięło w nich udział 100 osób, wśród nich znajdowali się przedstawiciele m.in. rolników, kół gospodyń wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, liderów lokalnej społeczności, samorządów lokalnych z terenu powiatu płockiego. Uczestnikom zapewniono niezbędne materiały szkoleniowe oraz posiłek.

Program szkolenia przewidywał wiedzę z następujących zagadnień:

  • podstawowe składniki w żywności, ich przemiany w organizmie człowieka, tabele składu i wartości odżywczych, normy żywienia, zasady prawidłowego żywienia;
  • podstawowe procesy technologiczne produkcji spożywczej;
  • dobór i przygotowanie surowców spożywczych;
  • systemy jakości i certyfikacja w produkcji spożywczej;
  • zasady GHP/GMP jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zakażeniom i zatruciom pokarmowym;
  • wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych w procesie produkcji i w obrocie żywnością;
  • zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu;
  • „pest control” – zabezpieczenie zakładu przed  szkodnikami;
  • system HACCP – podstawowe informacje;
  • wyznaczanie i monitoring krytycznych punktów kontroli.

Sposób realizacji każdego z 5 spotkań szkoleniowych został dostosowany do potrzeb uczestników, uwzględniając przy tym aktywizujące formy warsztatowe oraz dyskusję z uczestnikami szkolenia.

Zarówno wiadomości jak i pozyskane w trakcie szkoleń informacje praktyczne, pomogą w przyszłości uczestnikom operacji, w dzieleniu się nabytą wiedzą na płaszczyźnie rozwoju obszarów wiejskich oraz ukierunkują rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.