|

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

obazek dekoracyjny

Ruszyła siódma edycja Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs organizuje  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim.

Do Konkursu może być zgłaszana działalność sołectw związana zakresem tematycznym
z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

  1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
  2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
  3. turystyką na obszarach wiejskich;
  4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
  5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
  6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
  7. aktywizacją społeczności lokalnych;
  8. wdrażaniem koncepcji Smart Villages.

Obowiązuje zasada jedna gmina – jedno sołectwo, a startować nie mogą tym razem sołectwa nagradzane miejscami I-III w latach ubiegłych.  

Jeśli zatem Twoje sołectwo jest aktywne, wykorzystuje Fundusz Sołecki czy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, a Mieszkańców roznosi energia i chęć działania i spełniacie powyższe warunki -   prześlijcie zgłoszenie w terminie do dnia 12 maja 2023 roku!

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto, jego zakończenie i wręczanie nagród nastąpi podczas sierpniowych Dożynek Województwa Mazowieckiego 2023, a wszystkich uczestników konkursu zaprosimy jesienią tego roku na wspólny wyjazd szkoleniowy!

PLIKI DO POBRANIA