|

Unijne nagrody ekologiczne

Unijny plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjęty w marcu 2021 r. zakłada, że w trosce o rozwój produkcji ekologicznej należy między innymi zwiększyć świadomość społeczną na temat jej cech i korzyści z niej płynących.

Jednym z zadań mogących się do tego przyczynić, są nagrody EU Organic Awards. Nabór do tegorocznej, trzeciej edycji, rusza 4 marca 2024 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 maja 2024 roku.

Kategorie i nagrody

Zaplanowano przyznanie ośmiu nagród w siedmiu kategoriach:

  • Kategoria 1: Najlepsi rolnicy ekologiczni – kobieta i mężczyzna;
  • Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny;
  • Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne;
  • Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny;
  • Kategoria 5: Najlepsze małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) przetwarzające żywność ekologiczną;
  • Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej;
  • Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna/najlepszy ekologiczny dostawca usług gastronomicznych;

Nagrody te mają charakter niefinansowy i zostaną wręczone 23 września 2024 roku, w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE.

Aplikować może każdy podmiot lub instytucja w łańcuchu wartości ekologicznej, w ramach których realizowany jest godny uwagi projekt przyczyniający się do zwiększenia przystępności cenowej lub dostępności produktów ekologicznych w UE. Promotorzy projektów muszą mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w UE. 

Inicjatywa jest organizowana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Więcej informacji na stronie: agriculture.ec.europa.eu