|

„Wieś z pomysłem...” – wyjazd studyjny z MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji operacji pn. „Wieś z pomysłem – lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne oraz potencjał ludzki elementem rozwoju obszarów wiejskich”.

Operacja dotyczy zorganizowania 3-dniowego wyjazdu studyjnego w dniach 20-22 września 2023 roku na teren województwa wielkopolskiego.

Cel operacji

przekazanie wiedzy i dobrych praktyk dotyczących różnych form przedsiębiorczości lokalnej.

Grupa docelowa

rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich północno-zachodniego Mazowsza (z terenu działania MODR Oddział Płock, Bielice, Poświętne w Płońsku), zainteresowani podejmowaniem inicjatyw w kierunku aktywności zawodowej.

Efekt realizacji operacji

przeszkolenie i podniesienie wiedzy 50-ciu uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstwa rolnego, podejmowania przedsięwzięć stymulujących lokalny rozwój, promujących lokalne zasoby i partnerską współpracę. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznają się z dobrymi przykładami małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i różnymi formami aktywności mieszkańców w celu pozyskiwania dochodów z pozarolniczych działalności.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Przyjęta forma realizacji operacji, umożliwia zdobycie wiedzy przez bezpośrednie postrzeganie przedmiotów i zjawisk w warunkach ich występowania, oraz swobodną wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami i właścicielami wizytowanych przedsięwzięć.

Osoby do kontaktu

MODR Oddział Płock: Barbara Snopek, tel. 723 435 582

MODR Oddział Poświętne w Płońsku: Danuta Bronowska, tel. 723 433 677

MODR Oddział Bielice: Grażyna Adamczyk, tel. 723 436 157