|

Zasady współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2023 r.

obrazk dekoracyjny, logotyp Mazowsze. serce Polski

Informacja o zasadach współorganizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1991/374/22 z 27 grudnia 2022 r., zostały wprowadzone nowe „Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2023 roku”.

W 2023 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych (m.in. występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów), obsługi technicznej (m.in. wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia) oraz usług tłumaczy języka migowego.

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają zasady postępowania, które stanowią załącznik do uchwały nr 1991/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty można składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (punkty podawcze funkcjonują  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4);
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dkpit@mazovia.pl;
  • poprzez ePUAP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, pod numerami tel.: 22 59 79 229, 22 59 79 525, 22 59 79 526, 22 59 79 529, 22 59 79 533, 22 59 79 538, 22 59 79 548.

Pliki do pobrania:

Źródło: mazovia.pl