Konkurs dla najlepszych MIASów 2021

Zapraszamy Beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, do udziału w Konkursie pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie tych projektów zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową i załączniki należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie od 1 września do 30 września 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs MIAS MAZOWSZE 2021”.

Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie oraz ogłoszeniu, a w przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Marta Król – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 249, e-mail: marta.krol@mazovia.pl.

Pliki do pobrania