I Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z – otwórz 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 4z) - otwórz

 

3. Biznesplan  (wersja 4z)  

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 4z)

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

(wersja 8z) obowiązuje od 21 maja 2021 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – otwórz
 • Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – otwórz
 • Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

(wersja 7z) obowiązuje od 11 czerwca 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy otwórz

Wniosek o zaliczkę  wersja obowiązująca od 27 marca 2019 r. otwórz

Instrukcja do wniosku – otwórz

Wzór gwarancji zaliczkowej – otwórz

Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) – otwórz   

  

7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta 19.2 v 2z (.docx, 30 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.xls, 31 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.docx, 30 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (.docx, 33 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (.docx, 33 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie Współwłaściciela o niepozostawaniu w związku (.docx, 34 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 7 Deklaracja małżonka (.docx, 34 KB) - otwórz

8. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9. Formularz wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

(wersja 4z) obowiązuje od 6.06.2019 r. - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz