Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

1. Klauzula informacyjna oraz klauzula zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych osób występujących w poddziałaniu 19.3

- Klauzule - otwórz
- Klauzule do listy obecności - otwórz

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy 19.3 3z pdf - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy 19.3 3z xlsx - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania 19.3 3z pdf - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania 19.3 3z xlsx – otwórz
- Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 19.3 3z pdf – otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

- Umowa o przyznanie pomocy 19.3 4z pdf – otwórz
- Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji pdf – otwórz
- Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością pdf – otwórz
- Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji xlsx – otwórz
- Załącznik nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pdf – otwórz
- Załącznik nr 5 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób pdf – otwórz

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

- Wniosek o płatność 19.3 3z xlsx - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania 19.3 3z xlsx– otwórz
- Wniosek o płatność 19.3 3z pdf - otwórz
- Dodatkowe arkusze dla partnerów do wielokrotnego wypełniania 19.3 3z pdf - otwórz
- Instrukcja do wniosku o płatność 19.3 3z – otwórz

5. Formularz informacji po realizacji operacji (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

- informacje po realizacji operacji xlsx – otwórz
- informacje po realizacji operacji pdf – otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji pdf – otwórz

6. Formularz sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

- sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy pdf – otwórz
- sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy xlsx – otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy pdf – otwórz

7. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

- Wskazówki do formularzy wniosków xlsx – otwórz