Poddziałanie 19.4 - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację

Archiwum strony www.mazowieckie.ksow.pl - dokumentacja obowiązująca do dnia 18 grudnia 2020 r.

Aneks do umowy

  • Wzór aneksu - obowiązuje od września 2021 r.

 Wzór aneksu - wersja edytowalna

 Wzór aneksu

 

Wniosek o płatność:

  • Zaktualizowana wersja 4z - obowiązuje od września 2021 r.

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji

Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z) (.pdf, 365 KB) 

Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z) (.xlsx, 170 KB) 

 

  • Wersja 4z - obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.

 Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1680)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz​_U​_poz​_1680) - pdf. 0.24MB