III Operacje w zakresie projektów grantowych

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 4z) - obowiązuje od 14 lipca 2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*xlsx, 0.16MB) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*pdf, 0.44MB) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (* pdf, 0.55MB) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (*.xlsx, 0.03MB) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (*pdf, 0.09MB) - otwórz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*xlsx,0.03MB) - otwórz

 (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (*.pdf) - otwórz 

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

(wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf, 439 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf, 171 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf, 82,9 KB) - otwórz
 • Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf, 185 KB) - otwórz  

(wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)- otwórz  

3. Formularz wniosku o płatność

Beneficjenci, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy na formularzu 5z i wcześniejszych składają wnioski o płatność w wersji 5z.

Wniosek o płatność w wersji 6z ma zastosowanie do umów zawartych na formularzu 6z.

(wersja 6z) obowiązuje od 6 marca 2023 r.

 • Wniosek o płatność v 6z (.xls) - otwórz
 • Wniosek o płatność v 6z (.pdf) - otwórz

(wersja 5z) obowiązuje od 8 maja 2020 r.

 • Wniosek o płatność v 5z (.xls) - otwórz
 • Wniosek o płatność v 5z (.pdf) - otwórz

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • (wersja 6z) obowiązuje od 6 marca 2023 r. - otwórz
 • (wersja 5z) obowiązuje od 8 maja 2020 r. - otwórz