|

Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 marca 2024 roku podjął uchwałę nr 489/477/24 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od  5 do 31 października 2023 r.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane będą wzywani do zawarcia umowy o przyznanie pomocy w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji, w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego. 

Poniżej zaktualizowana lista operacji

PLIKI DO POBRANIA