|

Aktywni-Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją powstałą w ramach operacji pn. "Aktywni - kreatywni".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNI-KREATYWNI promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Celem operacji jest promocja aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego poprzez opracowanie i druk publikacji z zakresu aktywności sołectw  z obszaru powiatu płockiego w nakładzie 2 000 szt.

W efekcie realizacji operacji podniesiono poziom wiedzy u 2 000 mieszkańców województwa mazowieckiego z zakresu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Osiągnięty efekt przyczynia się do podejmowania i wdrażania przedsięwzięć ukierunkowanych na planowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Rezultatem podjętych działań  jest zwiększenie aktywności mieszkańców wsi na rzecz planowania i wdrażania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym przenoszenie dobrych praktyk rozwoju obszarów wiejskich i kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Realizacja operacji w zakładanym zakresie  jest również skutecznym narzędziem upowszechniania wiedzy i jej wykorzystania w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do lektury.


PLIKI DO POBRANIA