|

Aż 329 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

79 projektów w puli ogólnowojewódzkiej i aż 250 przedsięwzięć w puli podregionalnej – tak przedstawia się III edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. – To bardzo dobry wynik! Z roku na rok liczba zgłaszanych projektów rośnie. To pokazuje jedno, mieszkańcy Mazowsza chcą aktywnie decydować, o tym co się dzieje i co powstaje na terenie naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na realizację tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza władze regionu przeznaczyły 25 mln zł. Mieszkańcy Mazowsza swoje projekty mogli zgłaszać do 27 lutego.

329 pomysłów

W porównaniu  do poprzednich edycji, Mazowszanie zgłosili o wiele więcej pomysłów. W tym roku to aż 329 projektów, w tym 79 w puli ogólnowojewódzkiej, a 250 w podregionalnej. Najwięcej zgłosili mieszkańcy podregionu radomskiego – aż 50 pomysłów. Z kolei mieszkańcy warszawskiego zachodniego zgłosili 36 projektów, siedleckiego – 35, ciechanowskiego – 26, płockiego – 26, ostrołęckiego – 24, warszawskiego wschodniego 21, żyrardowskiego – 18, a Warszawy – 14 projektów. Obecnie trwa ocena merytoryczna wszystkich zaproponowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Informacja o wynikach oceny projektów zostanie podana do 14 kwietnia 2022 r. Zgodnie z harmonogramem głosowanie w tym roku ruszy 30 maja.

Co Mazowszanie chcieliby zmienić na Mazowszu?

W tym roku najwięcej, bo aż 69 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z promocją i ochroną zdrowia oraz transportem zbiorowym i drogami publicznymi (wpłynęło po 58 projektów w ramach każdego zadania). Nieco mniej, bo 57 projektów wpłynęło w kategorii edukacja publiczna. 25 pomysłów dotyczy kultury fizycznej i turystyki, 23 – bezpieczeństwa publicznego, 12 – zagospodarowania przestrzennego, 11 – ochrony środowiska, 7 – pomocy społecznej, 4 – wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 3 – tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, a 2 – modernizacji terenów wiejskich.

– Cieszy nas, że z roku na rok rośnie liczba i jakość zgłaszanych projektów – mówi Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim – Mieszkańcy reagują na pojawiające się potrzeby w regionie, proponują działania skierowane do różnych grup docelowych, zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Chcą być inicjatorami zmian na Mazowszu, a Budżet Obywatelski Mazowsza daje im taką możliwość. Bardzo budujący jest fakt, że otrzymujemy coraz więcej projektów miękkich, nieinwestycyjnych – angażujących mieszkańców w obszarze kultury, turystyki, edukacji, czy profilaktyki zdrowia. Projekty miękkie stanowią już 51 proc. wszystkich zgłoszeń – dodaje.

Kto i jak zgłaszał projekty?

W tym roku aż 92 proc. pomysłodawców złożyło wniosek elektronicznie. Zaledwie 8 proc. zdecydowało się wysłać projekt pocztą tradycyjną lub poprzez wizytę w siedzibie w urzędzie i jego delegaturach. A kto złożył więcej projektów? Przeważają mężczyźni – 58 proc. pomysłodawców, a 42 proc. to kobiety.

Co dalej? Ważne daty

  • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
  • do 24 maja 2022 r. – ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
  • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
  • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Więcej szczegółów na www.bom.mazovia.pl