|

Dobre praktyki dla rozwoju Gminy Stanisławów

fot. Gmina Stanisławów

W dniach 12-14 września 2022r. Gmina Stanisławów zorganizowała wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki dla rozwoju” realizowany w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno-szkoleniowym wzięło udział 42 osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym: mieszkańcy gminy Stanisławów, przedstawiciele NGO w tym KGW, przedsiębiorcy, pracownicy UG Stanisławów oraz przedstawiciele LGD. Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie https://www.stanislawow.pl.

W dniu przyjazdu odbyło się spotkanie z Lokalną Grupą Działania Dunajec - Biała oraz Centrum Produktu Lokalnego Rzuchowa. Na spotkaniu omówiono historię powstania oraz czym się zajmuje  i gdzie się znajduje Centrum Produktu Lokalnego. Została także omówiona rola lokalnych liderów w budowaniu zasobów wiedzy i doświadczeń organizacji działających na obszarach wiejskich.

Drugi dzień zaczęliśmy od prezentacji i dyskusji na temat sieciowych produktów wiejskich. Sieciowanie produktów zobaczyliśmy na przykładzie tarnowskiego regionu winiarskiego ENOtarnowskie – odbyliśmy wizytę studyjną do winnicy.  

Kolejnym punktem programu było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Omówione zostały lokalne organizacje i ich rola w kreowaniu rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz rozwój działalności gospodarczych na wsi.

Trzeciego dnia, tj. ostatniego dnia naszego wyjazdu, czas poświęcony był głównie Kołom Gospodyń Wiejskich, lokalnym organizacjom i stowarzyszeniom. Przedstawiono oraz dyskutowano w jaki sposób mogą wpłynąć na rozwój terenu na którym aktualnie działają. Podjęty został również  ważny temat aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Ostatnim punktem wyjazdu było spotkanie podsumowujące z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkanie pod tytułem „Paczka dla rolnika”. Projekt ten był realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy swoje własne wyroby sprzedają pod marką „Odrolnika” i w formie tak zwanej „Paczki od rolnika.”

Znaleźliśmy kilka chwil by wykorzystać również czas wolny np. wieczorami lub podczas powrotu i zwiedziliśmy Tarnów oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Był to bardzo owocny czas gdzie mogliśmy wiele się nauczyć, poznać dobre praktyki z terenu małopolski oraz wypracować rekomendacje na przyszłość dla naszego obszaru. Niewątpliwie wiedza oraz kontakty zdobyte podczas realizacji projektu zaowocują w przyszłości i przyczynią się do rozwoju naszej małej ojczyzny.