|

Weź udział w wyjeździe studyjnym 23-26 sierpnia br.

Lokalna Organizacja Turystyczna "LOT nad Bugiem" rozpoczęła realizację operacji pn “Dobre praktyki w sprzedaży żywności lokalnej” polegającej na:

  • zorganizowaniu 4 dniowego wyjazdu studyjnego na obszar województwa kujawsko-pomorskiego, w celu podpatrywania dobrych praktyk w funkcjonującej inicjatywie sprzedaży krótkiego łańcucha dostaw pn. „Wiejska e-skrzynka”, podjętej przez grupę lokalnych producentów, w którym zaplanowanych jest 13 spotkań merytorycznych, przedstawiających zasady funkcjonowania sprzedaży produktu lokalnego;
  • powstaniu 1 publikacji (na temat tworzącego się na terenie Podlasia Nadbużańskiego krótkiego łańcucha dostaw, opisującej przedsiębiorczość, producentów i wytwarzane produkty, poprzez przedstawienie innym producentom naszego współdziałania w regionie w celu upowszechnienia mechanizmu działania KŁD;
  • zorganizowaniu 1 spotkania szkoleniowo-podsumowującego dla uczestników wyjazdu studyjnego i innych producentów Podlasia Nadbużańskiego, którzy nie mogli uczestniczyć w wyjeździe.

Celem operacji jest poznanie dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy przedsiębiorcami, w tym producentami lokalnymi, NGO i JST w zakresie promocji i dystrybucji produktów lokalnych Podlasia Nadbużańskiego oraz wymiany i rozpowszechniania wiedzy o krótkich łańcuchach dostaw w następstwie spotkania szkoleniowego i rozpowszechnienia publikacji.

Spodziewane efekty realizowanej operacji:

  1. Wymiana doświadczeń i budowa sieci kontaktów, poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania produktu lokalnego do rozwoju Podlasia Nadbużańskiego.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu krótkich łańcuchów dostaw, szlaków kulinarnych, sieciowania producentów lokalnych, klastrów współpracy, oraz wykorzystania produktu lokalnego do rozwoju Podlasia Nadbużańskiego.
  3. Nawiązanie kontaktów, które przyczynią się do zbudowania platformy współpracy na obszarze „LOT nad Bugiem”.
  4. Zbudowanie podstaw do projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę i wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
  5. Uzyskanie informacji na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

 

Źródło: Lokalna Organizacja Turystyczna "LOT nad Bugiem"