|

Dołącz do społeczności Paktu Wiejskiego i decyduj o przyszlości wsi!

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy nad Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich!

30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat na temat: „Długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE – w kierunku silniejszych, połączonych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich do 2040 r.”. Stanowi to część prac Komisji nad demokracją i demografią.

Komunikatowi towarzyszy plan działania, który przedstawia główne instrumenty inwestowania na obszarach wiejskich i przedstawia działania, które uwzględniają wszystkie polityki UE.

Ponadto wprowadza kluczową nową inicjatywę, Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich, który ma na celu mobilizację władz publicznych i interesariuszy do działania zgodnie z potrzebami i aspiracjami mieszkańców wsi.

Aspiracje te opisuje dziesięć wspólnych celów, które są wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji partycypacyjnych i procesów zaangażowania interesariuszy. Pakt na rzecz obszarów wiejskich powinien zostać opracowany z udziałem wszystkich szczebli zarządzania i interesariuszy wspierających wspólne cele wizji.

Więcej informacji na stronie www.ec.europa.eu

[tłum. własne]