|

Dziś obchodzimy Dzień Krajobrazu

Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

„Otwarte krajobrazy” – to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, ustanowionego przez Radę Europy z inicjatywy Polski.

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich.

Walory krajobrazowe to jedna  z wartości, która podlega ochronie i promowaniu w parkach krajobrazowych na terenie Mazowsza. Każdego roku, w obchody Dnia Krajobrazu włącza się Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Obszary otwarte, m.in. łąki, pastwiska, torfowiska, pola, tereny nadrzeczne, choć z pozoru wydają się nudne i monotonne, to oprócz bogactwa flory i fauny, czy ważnej  funkcji retencjonowania wody, stanowią wartość estetyczną. Pozwalają naszemu wzrokowi wędrować po horyzont, postrzegać krajobraz jako całość. W dzisiejszym świecie, w którym nasz wzrok skupiamy na monitorach, takie spojrzenie może być terapeutyczne. Parki krajobrazowe Mazowsza w swoich granicach skrywają wiele takich miejsc.

W Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka doskonałym przykładem terenu otwartego jest torfowisko niskie – Bagno Całowanie, które ze względu na wartości przyrodnicze zostało włączone do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Jest ono mozaiką różnych typów zbiorowisk roślinnych, w większości różnych typów łąk. Zachęcamy do spacerów ścieżką dydaktyczna  „13 błota stóp” prowadzącą przez fragment obszaru Bagna Całowanie, aby osobiście doświadczyć uroków tego miejsca w każdej porze roku.

Chcesz uciec od wielkomiejskiego szumu?

Na rodzinne spacery do Mazowieckiego  i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zaprasza Katarzyna Grajda, kierownik Zespołu ds. MPK.

– Polecam ścieżkę edukacyjną „Łabędzim szlakiem”, która wiedzie przez uroczysko torfowe, jeden z najpiękniejszych zakątków Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To doskonałe miejsce na odpoczynek na łonie natury. Zachęcam też do odwiedzenia ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy” w Karczewie, nieopodal rezerwatu przyrody „Na Torfach” (czynny dla turystów indywidualnych w każdą niedzielę w godz. 11.00–17.00) oraz leśny kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny „Zimne Doły” na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Nadleśnictwo Chojnów) – znajdziemy tu zorganizowane miejsca do rozpalania ognisk, pokaźny plac zabaw z huśtawkami dla dzieci, z drabinkami i zjeżdżalnią oraz wieżę obserwacyjną, z której można obserwować ptaki na Stawach w Żabieńcu.

Konkursy i spacery przyrodnicze

W nawiązaniu do tegorocznego hasła „Otwarte krajobrazy” w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych organizowane są m.in. wycieczki, spacery przyrodnicze i konkursy dla uczniów szkół podstawowych.

Nadbużański Park Krajobrazowy – największy park krajobrazowy Mazowsza – zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych do nadsyłania prac w konkursie fotograficznym. Termin upływa 23 października br. Ideą projektu jest m.in. podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej oraz rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród młodych uczestników.

Spacery krajobrazowe w ramach obchodów „Dnia krajobrazu”

  • Brudzeński Park Krajobrazowy (20 października),
  • Kozienicki Park Krajobrazowy (20 października),

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.