|

Finał konkursu „Smak ekologicznej żywności”

zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia

Znamy zwycięzców XXI edycji konkursu. Finałowa gala odbyła się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Konkurs „Smak Ekologicznej Żywności” skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.  Wzięło w nim udział 56 uczniów z 21 mazowieckich szkół. Spośród nich wyłoniono trzech laureatów oraz szóstkę wyróżnionych.

Idea i cele konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja i upowszechnienie wśród nich wiedzy nt. żywności ekologicznej. Stwarza on możliwości dotarcia do młodych ludzi, poszerzania ich wiedzy oraz uświadomienia korzyści płynących ze spożywania żywności ekologicznej. Ponadto takie działanie przyczynia się też do wzrostu świadomości u najmłodszych konsumentów, co będzie procentowało w przyszłości poprzez dokonywanie przez nich świadomych wyborów w dorosłym żuciu. W konsekwencji przyczyni się też do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

– Dziękujemy Wam, droga młodzieży, za zainteresowanie tematyką zdrowej ekologicznej żywności, a Waszym opiekunom i nauczycielom za inspirację i mobilizację. Propagowanie tematyki ekologii i troski o środowisko w najmłodszym pokoleniu daje nadzieję na dobrą przyszłość Mazowsza, Polski i całej Europy – powiedział, otwierając konkurs, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Marcin Rzońca.

Zacięta rywalizacja

Uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu rolnictwa i produktu ekologicznego, na który składało się 29 pytań, w tym 10 pytań wielokrotnego wyboru oraz dodatkowe zadanie w postaci krzyżówki.

Zwycięzcy

  • Pierwsze miejsce zajął Kacper Krawczyk uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie w powiecie przasnyskim.
  • Drugie miejsce zajął Jakub Szyszkowski uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu w powiecie ostrowskim.
  • Trzecie miejsce zajął Miłosz Cymerman uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu.

Wyróżnieni

Otrzymały je:

  • Antonina Gogół (SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie),
  • Anna Haber (SP im. Lotników Ziemi Gniewoszowskiej w Gniewoszowie),
  • Alicja Morawska (SP im. św. Stanisława Kostki w Lesznie),
  • Róża Wudkiewicz (PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach),
  • Magdalena Kowalska (SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej),
  • Oliwia Depta (SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej).

Nagrody i korzyści dla uczestników konkursu

Laureatom za zajęcie I, II i III miejsca wręczono nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, pomocnego w codziennej nauce. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w postaci materiałów promujących Mazowsze.  Konkurs „Smak Ekologicznej Żywności” znalazł się w tegorocznym wykazie konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych opublikowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, dlatego osoby, które zajęły miejsce na podium mogą cieszyć się dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Nagrody i podziękowania dla laureatów, uczestników i nauczycieli, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, wręczył Marcin Rzońca – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Marzena Rogozińska – kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Teoria, ale i praktyka

Dzięki udziałowi w konkursie młodzież mogła zgłębić także wiedzę na temat certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego. Wypracowanie właściwych nawyków żywieniowych ma nieocenione znaczenie w profilaktyce zdrowotnej, dlatego niezwykle cenne są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu szeroko rozumianą edukację ekologiczną najmłodszych konsumentów. Żywność ekologiczna, to smaczne i zdrowe produkty, wytwarzane w naturalny sposób bez użycia chemicznych środków konserwujących.
Po zakończeniu rywalizacji uczniowie i ich opiekunowie zjedli posiłek składający się z dań i produktów będących elementem dziedzictwa kulinarnego naszego regionu. Uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych obejmujących tematy Etnobotaniki oraz Kwiatów polskich. Wzięli również udział w działaniach warsztatowych polegających na skomponowaniu własnej herbatki owocowo-ziołowej, składającej się z zaoferowanych, specjalnie dobranych składników – ziół i przypraw.

Źródło: mazovia.pl, 7 czerwca 2024 roku