|

Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi

grafika ozdobna

Gmina Jakubów zaprasza na wyjazd studyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Termin wyjazdu: 5-7 lipca 2023 r.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na obszarze Gminy Jakubów, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Gminy Jakubów, należące do stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu Gminy  lub są przedstawicielami partnera (LGD Ziemi Mińskiej – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji).

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca 2023 r. do godziny 14.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów lub przesyłanie formularza na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl

Więcej informacji na stronie: jakubow.pl


PLIKI DO POBRANIA