|

Gmina Osieck zaprasza na warsztaty!

Gmina Osieck rozpoczyna realizację operacji pt. "Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck"  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Celem projektu jest organizacja pięciu tematycznych warsztatów z rękodzieła dla młodzieży z terenu gminy Osieck w wieku 10- 18 lat z papieru czerpanego, ceramiki, decoupage, batiku i mydła. W efekcie warsztatów swoje kompetencje i nowe umiejętności w zakresie rękodzielnictwa podniesie 80 uczestników.

Gmina Osieck otrzymała na realizację tego działania dofinansowanie w kwocie 17.000,00 zł 

Serdecznie zapraszamy!