|

MIR przystąpił do realizacji operacji - Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych

Mazowiecka Izba Rolnicza w dniu 26 lipca 2022 r. podpisała z Województwem Mazowieckim Umowę nr W/UMWM-UF/UM/RW/1250/2022 na realizację operacji pt. „Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych”

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego do Inkubatora Przedsiębiorczości w Sandomierzu i poznanie możliwości rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych z wykorzystaniem rolniczego handlu detalicznego (RHD) i krótkich łańcuchów dostaw (KŁD), na przykładzie Inkubatora przetwórczego w Dwikozach prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Planowany termin wyjazdu studyjnego: 12-14 października 2022 r.

Grupę docelową stanowi 45 osób wśród których będą:

  • rolnicy i producenci rolni zainteresowani rozwojem lokalnego rynku, promocją regionu przez produkty lokalne, sprzedażą swoich produktów w systemie krótkich łańcuchów dostaw poszukujący nowych innowacyjnych rozwiązań oraz przedsięwzięć powodujących zwiększenie dochodowości i rentowności gospodarstw, które mogliby wdrożyć w swoich gospodarstwach, ceniący sobie wymianę doświadczeń, zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich;
  • doradcy rolniczy, współpracujący z rolnikami przy organizacji sprzedaży produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw;
  • przedstawiciele LGD zainteresowani wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promowaniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promowaniem regionu przez lokalne produkty.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego :

  • poznają idę tworzenia i funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości;
  • poznają rolę inkubatora przetwórczego w kreowaniu lokalnego rozwoju, a zwłaszcza lokalnych produktów, rolniczego handlu detalicznego i krótkich łańcuchów dostaw;
  • zdobędą nową wiedzę z zakresu finansowania i promowania przedsięwzięć wdrażanych na obszarach wiejskich;
  • poznają nowe przykłady dobrej współpracy na obszarach wiejskich między różnymi sektorami społecznymi - instytucje, stowarzyszenia i organizacje, sprzyjających rozwojowi regionu z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Tekst: Anna Górska MIR