|

Kolejny wyjazd studyjny za nami...

widok na pola i góry

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem" zrealizowało operację pt. „Rozwój terenów wiejskich w oparciu o zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe".

Cel

Celem operacji była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu: dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; korzyści ze współpracy rolników w ramach klastra; krótkich łańcuchów dostaw żywności, budowania relacji producenta żywności z konsumentem oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży, w tym RHD i MOL; dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem zrealizowanych projektów współfinansowanych z PROW oraz Funduszy Norweskich.

Operacja

Operację zrealizowano w dniach 23 – 26 sierpnia 2022 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 - 2020, Plan Operacyjny na lata 2022 - 2023, konkurs nr 6/2022.

Operacja polegała na organizacji wyjazdu studyjnego na Podkarpacie, w którym udział wzięło 17 przedstawicieli Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” i przez cztery dni miało okazję podążać szlakiem podkarpackich smaków.

Relacja

  • Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy zobaczyli: Dąb Poganin w Węglówce oraz rezerwat skalny „Prządki”, który znajduje się pomiędzy Korczyną a wsią Czarnorzeki.
  • Drugi dzień wyjazdu, rozpoczął się od odwiedzenia Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego „FIGA”, które prowadzi hodowlę kóz i przetwórstwo mleka koziego. Następnie grupa udała się do Dukli, gdzie odbyła się degustacja wyrobów wędliniarskich mistrzów masarskiego rzemiosła z firmy „Jasiołka”. Tego dnia uczestnicy odwiedzili również piekarnię KIEŁTYKA oraz Serowarnię Piastowską w Łężanach. W programie znalazła się również Pijalnia Czekolady w Korczynie - M. Pelczar Chocolatier, która znajduje się na przedmieściach Krosna oraz Winnica Sztukówka.
  • Trzeciego dnia na Podkarpaciu grupa zwiedzała Arboretum Bolestaszyce i Zakład Fizjografii w Bolestaszycach k. Przemyśla, które jest obiektem o znaczeniu nie tylko przyrodniczym, ale i kulturowym, dydaktycznym i naukowym. To jedyna tego typu placówka w województwie podkarpackim. Następnie w programie było Gospodarstwo Rolne Ryś Podkarpacki, gdzie uprawia się dereń, Gospodarstwo Rybackie Smolin Fish oraz Gospodarstwo Rybackie w Starzewie. Grupa spędziła noc w Zamku Dubiecko, który jest częścią Szlaku Podkarpackie Smaki.
  • Ostatniego dnia wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili rodzinną firmę „BECLA” zajmującą się produkcją suszonych owoców, warzyw i ziół. Następnie Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT i funkcjonujący w jego ramach sklep, który sprzedaje produkty związane ze szlakiem podkarpackich smaków. Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Karczmie u Garncarzy, która działa w ramach Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
Tekst: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”