|

Kolejny wyjazd studyjny przed nami!

grafika ozdobna

Gmina Zatory rozpoczyna realizację operacji pn. Dziedzictwo regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Projekt pn.: „Dziedzictwo regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich” polega na organizacji wyjazdu studyjnego do województwa podlaskiego dla 30 osób z obszaru gminy Zatory i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Termin wyjazdu: 20-22.07.2023 roku.

Grupę docelową

stanowią mieszkańcy Gminy Zatory, lokalni liderzy, osoby związane z działaniem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiciele Partnera.

Celem operacji

jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw z wykorzystaniem dziedzictwa regionalnego poprzez realizację jednego wyjazdu studyjnego do województwa podlaskiego dla 30 osób i poznanie dobrych praktyk w zakresie identyfikacji dziedzictwa regionalnego i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Efektem

realizacji operacji  jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników wizyty studyjnej w zakresie identyfikacji dziedzictwa regionalnego i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 05 lipca 2023 r. do godziny 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

Źródło: Gmina Zatory