|

Osoby i podmioty objęte sankcjami

obrazek dekoracyjny

Informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW 2014-2020

Przypominamy, że w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 i 1713) obowiązuje zakaz udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020 osobom fizycznym lub prawnym, które zostały objęte sankcjami.

Wykaz podmiotów objętych sankcjami znajduje się:

  • na stronie www.gov.pl/web/mswia/lista-osób-i-podmiotow-objetych-sankcjami oraz
  • w załączniku nr I do rozporządzenia Rady WE z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy  nr 765/2006  i
  • załączniku nr I do rozporządzenia Rady UE z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających  nr 269/2014.