|

Konferencja w sprawie przyszłości Europy zakończyła prace

logo

W Dniu Europy przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji oraz Rady otrzymali sprawozdanie końcowe zawierające propozycje reform UE.

Podczas uroczystości zamykającej, która odbyła się w Strasburgu, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, w imieniu prezydencji Rady – prezydent Emmanuel Macron, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymali od współprzewodniczących zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy sprawozdanie końcowe z jej wyników.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest bezprecedensową inicjatywą, która obejmowała rok dyskusji, debat i współpracy między obywatelami a politykami, a jej kulminacją jest sprawozdanie końcowe. Głównym elementem tego sprawozdania jest 49 propozycji odnoszących się do konkretnych celów i ponad 320 środków, którym instytucje UE przyjrzą się w ramach działań następczych. Propozycje te podzielone są na dziewięć grup tematycznych: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport. Propozycje te bazują na zaleceniach przedstawionych przez obywateli UE, którzy spotykali się w ramach europejskich i krajowych paneli obywatelskich, a także dzielili się swoimi pomysłami za pomocą wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Obywatele Unii, a zwłaszcza Ci młodzi, są w samym centrum naszej wizji przyszłości Europy i mieli bezpośredni wpływ na wynik konferencji. Jesteśmy w przełomowym momencie integracji europejskiej, dlatego żadna propozycja zmiany nie powinna być uznana za temat tabu. Powinniśmy bez obaw uwolnić siłę Europy, aby zmienić życie ludzi na lepsze. — przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola

Kryzysy z ostatnich lat, przez które razem przechodzimy, zmieniły Europę. Musimy dalej się rozwijać i zadbać o to, by Unia odzwierciedliła aspiracje i oczekiwania wyrażone przez jej obywateli. Konferencja w sprawie przyszłości Europy, którą dziś zamykamy, jest wyjątkowym przedsięwzięciem o bezprecedensowym zakresie, przynoszącym Europie powiew świeżego powietrza. Jej wnioski stanowią bardzo bogate źródło propozycji, które każda instytucja musi przeanalizować w ramach swoich kompetencji. Rada będzie miała możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie już w nadchodzących tygodniach. Ponieważ prace te dobiegają końca podczas prezydencji francuskiej, pragnę podziękować poprzednim prezydencjom za ich zaangażowanie oraz z przyjemnością przekazuję prezydencji czeskiej i szwedzkiej kwestię działań następczych, które należy podjąć w związku z wnioskami z konferencji. — prezydent Emmanuel Macron

Dalsze działania

Parlament, Rada i Komisja przeanalizują teraz ‒ w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami ‒ jak skutecznie zrealizować te propozycje.

Jesienią 2022 r. odbędzie się wydarzenie, w ramach którego obywatele zostaną poinformowani o postępach w tym zakresie.

Kontekst

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowatorskim i innowacyjnym procesem oddolnym, który umożliwił Europejczykom wypowiedzenie się na temat tego, czego oczekują od Unii Europejskiej. W konferencji tej uczestniczyli obywatele UE o różnym pochodzeniu geograficznym i społeczno-ekonomicznym, o różnych poziomach wykształcenia, w różnych wieku oraz różnych płci, a kluczową rolę odegrali w niej młodzi Europejczycy.

Źródło: KE