|

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim proponuje corocznie różne konkursy dla konkretnych grup docelowych – orkiestr dętych, liderek wiejskich, sołectw i kół gospodyń wiejskich.

W bieżącym roku proponujemy nowy konkurs z nową grupą docelową – Ochotniczymi Strażami Pożarnymi „Ochotnicza Straż Pożarna nie tylko ratuje, ale integruje”. Intencją konkursu jest poszukiwanie i nagradzanie dobrych praktyk w zakresie działalności poza gaśniczej i poza ratowniczej OSP.

Do 6 października 2023 r. (jako końcowa data wpływu zgłoszenia) czekamy na zgłoszenia aktywnych jednostek OSP. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w IV kwartale br.

Konkurs oparty będzie na ocenach zgłoszeń przez Komisję Konkursową. Komisja będzie brała pod uwagę dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, dokumentację fotograficzną, ale także ogólnodostępne informacje i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Dokładne szczegółowe kryteria wypracuje Komisja samodzielnie.

Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród:

  • I do 8.000 zł
  • II do 6.000 zł
  • III do 4.000 zł

(nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków OSP) i kilka nagród jednego stopnia. Łączny budżet nagród finansowych to aż 30.000 zł!

Zadanie będzie zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, projekt: „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2023 rok”.


PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu
Rozmiar pliku: 98 KB
POBIERZ DOCX
Karta zgłoszeniowa
Rozmiar pliku: 106 KB
POBIERZ DOCX