|

Konkurs dla organizacji pozarządowych na organizowanie i prowadzenie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Termin składania ofert od 21 stycznia do 10 lutego 2022 r.

18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania, zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod nr tel.:

22 376 85 88, 22 376 85 96 oraz 22 376 85 89.

Do pobrania:

Uchwała nr 67/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie konkursowe

Źródło: www.mcps.com.pl