|

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich chce nagradzać Koła Gospodyń Wiejskich!

Wystartowała trzecia edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich - „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Do  25 czerwca 2021 roku (jako data wpływu zgłoszenia) czekamy na karty zgłoszeniowe - formularz, dokumentację fotograficzną, informacje o zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności. Zgłoszenia zawierać powinny również oceniane przepisy kulinarne produktów tradycyjnych i regionalnych (w tym kiszonek) na bazie których planuje się wydać drugą edycję książki kucharskiej mazowieckich gospodyń oraz rekomendacje instytucji współpracujących. Komisja oceniać będzie tylko przesłane materiały.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (dopuszczalna forma elektroniczna na adres ksow@mazovia.pl) w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród – I do 10.000 zł; II do 8.000 zł i III do 6.000 zł. (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia.

Także na KGW czekają nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe dla ich działalności.

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa