|

LGD Tygiel Doliny Bugu zaprasza na spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Celem operacji jest organizacja spotkania informacyjnego w terminie 04.10.2022 r. pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” w  zakresie organizowania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, zasad zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych na przykładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego. W spotkaniu weźmie udział 15 osób z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy uczestników spotkania informacyjnego w zakresie zakładania, funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyjnych.

Ww. spotkanie będzie promocją dobrych praktyk w zakresie turystyki społecznej, prozdrowotnej oraz edukacyjnej (infrastruktura, zarządzanie,  sprzedaż usług, promocja). Ułatwi jego uczestnikom przede wszystkim wymianę fachowej wiedzy i doświadczeń w kierunku rozwoju działalności pozarolniczej (działalność turystyczna w zakresie gospodarstw opiekuńczych, zagród edukacyjnych) oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie promocji turystycznej w oparciu o zasoby turystyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Spotkanie skierowane jest do: przedstawicieli branży turystycznej, NGO działających w obszarze promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na spotkanie informacyjne.

Więc informacji pod nr. tel. +48 797 091 197 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl