|

Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania

Wyjazd zorganizowany został w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

W dniach 18-20.10.2023 roku grupa 40 osób odbyła wizytę studyjną pt. "Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” na teren działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Grupę docelową tworzyli lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD Ziemi Mińskiej, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie LSR, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD, a także przedstawiciele Partnera - Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z realizacją projektów w ramach PROW 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz plany realizacji Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Po czym wzięli udział w dyskusji porównując działania na terenie powiatu mińskiego. Następnie została zrealizowana wizyta w Winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach, gm. Pawłów, która powstała w 2010 r. ze środków PROW 2007-2013, a w ramach wdrażania LSR 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Grupa zapoznała się z tajemnicą powstania wina, poszerzyła wiedzę na temat prowadzonej działalności i sposobu pozyskiwania funduszy po czym nastąpiła degustacja swojskich potraw.

Drugiego dnia odbyła się Wizyta na Świętym Krzyżu gdzie, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektem dofinansowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz wysłuchali wykładu pt:. "Działalność kulturalna, a pozyskiwanie funduszy europejskich". Kolejna wizyta została zrealizowana w Gospodarstwie B&B Bronkowice – beneficjent (premia) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Członkowie LGD zobaczyli czym zajmuję się gospodarstwo, czyli promocją i wykorzystaniem produktów lokalnych, poznali źródła finansowania działalności oraz poznali sposoby działania – wykorzystania produktów lokalnych, aktywizacji społeczeństwa oraz wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Grupa podczas wykładu pozyskała także cenne informacje nt. wykorzystania środków w ramach LSR na terenie LGD w tym gminy Iwaniska.

Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego była wizyta w Centrum Kulturowo–Archeologicznym w Nowej Słupi, które zostało zaprojektowane w ramach Pilotażowego Programu Leader+, a następnie zbudowane przez Gminę Nowa Słupia ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego. Gminny Ośrodek Kultury zarządzający placówką korzystał ze wsparcia Lokalnej Grupy Działania.

Dzięki  wizycie studyjnej uczestnicy nabyli wiedzę na temat pozyskiwania funduszy, została pobudzona ich aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Wyjazd z pewnością przyczyni się do przeniesienia poznanych dobrych praktyk na teren działania LGD ZM oraz zapoczątkowanie współpracy międzyregionalnej.

Źródło: LGD Ziemi Mińskiej