|

Lista ocenionych i wybranych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Rozstrzygnęliśmy konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność złożonych przez Lokalne Grupy Działania.

W ramach konkursu wpłynęło 30 wniosków o wybór LSR. Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i wybrane do realizacji. Łączna wysokość środków przeznaczonych na komponent wdrażania oraz Zarządzanie LSR wynosi 81.025.000 EURO, w tym 44.563.750 EURO stanowią środki EFRROW.

Dla żadnej złożonej w Województwie Mazowieckim LSR nie nastąpił konflikt obszarów z inną LSR.

Lista ocenionych i wybranych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność złożonych przez Lokalne Grupy Działania w ramach konkursu na wybór LSR.

Lp. Lokalna Grupa Działania Liczba
punktów
%  
1 Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" 88,14 88,14%  
2 Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 88,12 88,12%  
3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zapilicze" 83,52 83,52%  
4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" 82,37 82,37%  
5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" 81,75 81,75%  
6 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" 81,09 81,09%  
7 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" 79,88 79,88%  
8 "Razem dla Radomki" 79,79 79,79%  
9 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania 77,99 77,99%  
10 Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze 77,79 77,79%  
11 Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt" 75,95 75,95%  
12 Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 75,93 75,93%  
13 Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem" 75,09 75,09%  
14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" 74,41 74,41%  
15 Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" 74,22 74,22%  
16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem Dla Rozwoju" 73,09 73,09%  
17 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej 73,05 73,05%  
18 Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" 72,34 72,34%  
19 Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" 67,60 67,60%  
20 Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem 67,01 67,01%  
21 Zielone Mosty Narwi 65,65 65,65%  
22 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" 65,54 65,54%  
23 Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania 64,61 64,61%  
24 Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura 64,34 64,34%  
25 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo" 60,30 60,30%  
26 Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO" 59,95 59,95%  
27 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jabłkowa Kraina" 58,91 58,91%  
28 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego 58,56 58,56%  
29 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński 57,27 57,27%  
30 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 51,08 51,08%